Vol 21 No 3 (2023): 4. konference Pokroky anorganické chemie

					Náhled Vol 21 No 3 (2023): 4. konference Pokroky anorganické chemie

PANCH 2023, Sborník abstraktů konference, 25.–29. června 2023, Brno

Masarykova univerzita, Ústav chemie

Editor: Jiří Pinkas

Ročník 21

Czech Chemical Society Symposium Series 21 (3) 123-162 (2022)

ISSN 2336-7210 (on-line), 2336-7202 (tištěné), 2336-7229 (CD-ROM)

http://www.ccsss.cz

Publikováno: 08.06.2023

Celé číslo