O časopise

Zaměření a záběr

Profil

Časopis vydávaný Českou společností chemickou.

Publikace v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Zaměření

Příspěvky z odborných konferencí s chemických a materiálovým zaměřením pořádaných v České republice, případně další materiály ČSCH.
Pokračovatel sympoziální série časopisu Chemické listy.

Informace o možnostech vydání sympoziálního čísla lze získat v redakci. (chem.listy@csvts.cz)

Historie časopisu

Časopis CCSSS vznikl roku 2015 jak transformovaná serie symposiálních "S" čísel dvanácti předchozích ročníků Chemických listů.

Zásady otevřeného přístupu (Open Access)

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup k jeho obsahu na zásadě, že zpřístupnění výzkumu veřejnosti podporuje větší globální výměnu znalostí.