http://ccsss.cz/index.php/ccsss/issue/feed Czech Chemical Society Symposium Series 2022-12-01T13:32:03+01:00 Radmila Řápková chem.listy@csvts.cz Open Journal Systems <p>Časopis publikující abstrakty a plné texty příspěvků z konferencí a sympózií pořádaných Českou společností chemickou, případně další materiály ČSCH.</p> <p>ISSN 2336-7202 (Print); ISSN 2336-7210 (On-line); ISSN 2336-7229 (CD-ROM)</p> <p>Návod k použití je vpravo pod INFORMACE, klikněte na <span style="text-decoration: underline;">Pro čtenáře.</span></p> <p> </p> http://ccsss.cz/index.php/ccsss/article/view/5 Úvod 2022-10-05T13:10:22+02:00 Pavel B. Drašar drasarp@vscht.cz <p>Toto číslo uvádí tři vzácné hostorické fragmenty.</p> 2022-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 http://ccsss.cz/index.php/ccsss/article/view/16 Organická chemie na Universitě Karlově 2022-11-16T13:42:13+01:00 Jaroslav Staněk j@s.cz 2022-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 http://ccsss.cz/index.php/ccsss/article/view/17 Katedra organické chemie PřF UK v letech 1948-1989 2022-11-16T13:45:28+01:00 Miloslav Černý m@c.cz 2022-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022 http://ccsss.cz/index.php/ccsss/article/view/18 Chemické listí 2022-11-16T13:48:24+01:00 ut ut u@t.cz 2022-12-01T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2022