Stanovení těkavých a netěkavých produktů dusitanu v uzeninách

Autoři

  • Jan Hlávka Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha, Česká republika
  • Tomáš Vrzal Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha, Česká republika
  • Jana Sobotníková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha, Česká republika

DOI:

https://doi.org/10.54779/ccsss20230261

Klíčová slova:

dusitan sodný, nitrososloučeniny, kyanosloučeniny, extrakce, plynová chromatografie s chemiluminiscenční detekcí, plynová chromatografie s hmotnostní detekcí

Abstrakt

This diploma thesis deals with the issue of nitrite products in sausages by gas chromatography. These products may have carcinogenic or mutagenic properties. In this thesis, method for determination of 4-cyanophenol and N-nitrosoproline in sausages by gas chromatography with mass spectrometric detection was developed. A solution of formic acid in acetonitrile was used for analyte extraction. Prior to analysis, analytes must be derivatized by N,O-bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamide. The developed method was applied to real sausages samples. The standard addition method is used for the quantification of analytes.

Publikováno

15.12.2023