Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Profil

Časopis vydávaný Českou společností chemickou.

Publikace v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Zaměření

Příspěvky z odborných konferencí s chemických a materiálovým zaměřením pořádaných v České republice.
Pokračovatel sympoziální série časopisu Chemické listy.

Informace o možnostech vydání sympoziálního čísla lze získat v redakci. (chem.listy@csvts.cz)

 

Pravidla sekcí

Články

Editoři
  • Vlastimil Vyskočil
Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Redakční materiály

Editoři
  • Vlastimil Vyskočil
Nezaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované